VEZETŐK, SZAKEMBEREK KÖZVETÍTÉSE SPECIÁLIS, IDŐBEN ELHATÁROLT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

A vállalatok életében adódnak olyan helyzetek, amikor a vállalat előtt álló komplex probléma eredményesen és hatékonyan külső vezetők és szakemberek átmeneti bevonásával oldható meg.

Jellegzetes külső menedzserek, szakemberek alkalmazását indokló helyzetek:

  • új vállalkozás indítása, a működés intenzív felfuttatása és a piaci bevezetés felgyorsítása érdekében
  • stagnáló vállalkozás, kifutó termékek, telített piac esetében a költségek optimalizálása, a felesleges költségek lefaragása és a nem költséghatékony tevékenységek kiszervezése céljából
  • az üzleti folyamatok teljes újjáalakítása esetén
  • változások eredményes megtervezése és a végrehajtás sikeres menedzselése céljából
  • generációváltás esetén, amely a vállalat alkalmazottainak jelentős hányadát érinti
  • piacbővítés érdekében vállaltok felvásárlása, közös vállalkozások létrehozása esetében

A felsorolt helyzetekben a problémák gyors, hatékony megoldása nagy tapasztalatú, speciális ismeretekkel és meggyőző személyes ráhatással rendelkező szakemberek bevonását igényli.
Az IMPC Personnel első lépésben megismeri a megbízónál megoldandó feladatot és  a megbízóval közösen megfogalmazza a  sikeres teljesítéshez igényelt átmeneti menedzserek és szakemberek követelményprofilját.
Megállapodik a megbízóval az alkalmazás feltételeiről és a kiválasztás, közvetítés díjazásáról.
Adatbankja és kapcsolatrendszere segítségével kiválasztja, vagy felkutatja a követelményeknek megfelelő és a tervezett időszakban rendelkezésre álló szakembert.