KÜLSŐ SZEMÉLYZETI SZOLGÁLTATÁSOK

                     " Koncenrálj arra , amihez a legjobban értesz, a többit bízd másra! "

 

Napjainkban egyre több vállalkozás dönt úgy, hogy egyes belső szolgáltatásait kiszervezi.

A kiszervezés hatékonyságnövekedést és költségmegtakarítást eredményez, és egyúttal lehetővé teszi, hogy a vállalkozások energiájukat és erőforrásaikat olyan területekre koncentrálják, amelyek piaci pozíció erősödést és növekedést eredményeznek.

Az IMPC az alábbi HR funkciók teljeskörű ellátására vállalkozik kiszervezett szolgáltatás formájában:

VEZETŐK, SZAKEMBEREK KERESÉSE, ÉRTÉKELÉSE, KIVÁLASZTÁSA

MUNKAERŐ TOBORZÁS, KÖZVETÍTÉS

 

BÉRSZÁMFEJTÉS

A bérelszámolási tevékenység magába foglalja havonként az alkalmazottak idő- vagy teljesítménybérének elszámolását, az adó- és TB járulékok levonását, a nettó kifizetendő összeg megállapítását. Ezen kívűl  a szabadság, betegszabadság nyilvántartását, illetve a munkavállalók különböző tartozásainak rendezését végzések alapján.

A havonkénti bérszámfejtésen kívül:

- munkáltatók kötelezettségei az APEH, a TB,  a magánnyugdíj pénztárak felé

- munkáltatók igazolásai a munkavállalók felé, felvételkor és leszámoláskor

- a munkabérekkel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások elkészítése.

JAVADALMAZÁSI MEGOLDÁSOK

A legrátermettebb munkatársak kiválasztása és alkalmazása mellett, versenyelőnyünk megtartása céljából ugyanolyan fontos, hogy munkatársaink motiváltan dolgozzanak és hosszú távon is ragaszkodjanak a vállalathoz.

Az IMPC vállalkozik a működő juttatási rendszer elemzésére és testreszabott  javaslatok kidolgozására a juttatási csomag fejlesztésére vonatkozóan. A munka az ügyfelünk más vállalatokéhoz mért pozíciójának meghatározásával kezdődik, kiterjed a vezetői kompenzációs rendszer kidolgozására és a teljes munkatársi kör javadalmazási rendszerének továbbfejlesztésére és optimalizálására.

A szolgáltatást a  továbbfejlesztett javadalmazási rendszer  kommunikációs programja és a bevezetést követő dolgozói megelégedettségi vizsgálat teszi teljessé.

 

A VÁLLALAT SZOCIÁLIS DIAGNÓZISA

Vállalkozunk a  vállalat egésze szociális erősségeinek és gyengeségeinek felmérésére az egyes szervezeti egységek és  munkatársak szemszögéből vizsgálva. Javaslatokat dolgozunk ki a kilépési interjúk rendszerére, elvégezzük a teljeskörű megelégedettségi vizsgálatokat, kidolgozzuk annak vállalati szintű rendszerét. Javaslatokat készítünk a szervezeti egység szintű diagnózisra, munkatársi beszélgetések rendszere formájában.