Önéletrajz

Az önéletrajz a pályázó névjegye és önmagát bemutató prospektusa. A kiválasztást végző szakembernek általában rövid idő áll rendelkezésére az önéletrajz áttekintése és az előzetes szelektálás elvégzése céljából. Az önéletrajz célja, hogy a kiválasztást végző személy az önéletrajz alapján alkalmasnak találja önt a megpályázott állás betöltésére és kezdeményezze a személyes találkozást, interjút.

 Az alábbi szempontok segítenek a hatásos önéletrajz összeállításában:
 

Az önéletrajz legyen világos, tömör, jól szerkesztett és tartalmazzon minden információt, amely a kiválasztási döntéshez  

  szükséges.

Az önélerajz legyen tényszerű és őszinte.

A fénykép legyen egyszerű optimista portré, modellkép vagy mobiltelefonnal készült egykezes hevenyészett fotó

  kerülendő.

Az önéletrajz elején minden lényeges személyes adatot, továbbá az elérhetőséget lehetővé tevő információkat adjunk

  meg.

Tanulmányok
  Ismertessük a szakirányt és a diploma témáját és minősítését is, ha ez előnyünkre szolgál.

Nyelvtudás

  Ne csak a vizsga típusát és szintjét jelöljük meg, hanem a gyakorlatban is igazolt nyelvi kompetenciánkat, például

  tárgyalóképes szóban-írásban, kommunikációképes napi használattal.

Speciális képzések

  Ismertesse azokat a tréningeket, szakmai képzéseket, amelyek fontosak a megpályázott állás elnyeréséhez.

Szakmai tapasztalat

  Adjuk meg a korábbi munkahely alapvető mutatóit pl. árbevétel, létszám, fő tevékenységi terület.

  Hol helyezkedtünk el a szervezetben, hány munkatársat vezettünk, melyek voltak főbb eredményeink?

Időrend

  A legutóbbi időszaktól haladjunk visszafelé. Az önéletrajzban ne maradjanak lefedetlen időszakok.

  Érthető és elfogadható, ha átmenetileg munkanélküliek voltunk, családi okokból vagy kiegészítő tanulmányok miatt  

  bizonyos ideig nem dolgoztunk.

Célirányosság

  Az önéletrajz legyen célirányos. A megcélzott állás elnyerése szempontjából fontos speciális készségeket és 

  tapasztalatokat emeljük ki és részletezzük.Letölthető önéletrajzminták