Hogyan kezeljük a kulcsmunkatárs felmondását és a munkaadó ellenajánlatát?


 


Az autóipar kedvező nemzetközi konjunktúrájának és a belépő autóipari nagyberuházásoknak köszönhetően a járműipar hozzájárulása a hazai GDP-hez idén markánsan erősödik és 2013-ban a gazdasági növekedés egyik motorja az autóipar lehet.
Mindez megmutatkozik a szakember keresletben is. A stagnáló munkanélküliségi mutató ellenére az autóipari kulcsszakemberek piacán hiányjelenségek mutatkoznak. Ennek megfelelően a vállalatok  a korábbinál eltérő módon reagálnak, ha egy fontos feladatkört betöltő szakember bejelenti távozási szándékát.  Egy adott vállalati szervezetben kulcsszerepet betöltő szakember  távozásakor a munkaadók egyre gyakrabban tesznek ellenajánlatot, hogy munkatársukat maradásra bírják.
Hogyan kezelje a munkaadó, ha egy kulcsszerepet betöltő munkatársa felmond, és hogyan kezelje a munkahelyváltást kezdeményező szakember, ha vállalata a felmondás bejelentését követően marasztalja és ellenajánlatot tesz.

Munkaadó
Milyen hatást vált ki a munkaadóban a kulcsszakember felmondása? A felmondás bejelentésének érzelmi hatása hasonló, mint a házastársi hűtlenség napvilágra kerülése:
a munkaadó csalódottságot, elkeseredést és frusztrációt érez.
Hogyan kezelje eredményesen a munkaadó a kialakult konfliktushelyzetet?
Mindenekelőtt őrizzük meg higgadtságunkat és elemezzük a helyzetet: Elhanyagoltuk-e a felmondást benyújtó munkatárs teljesítményének elismerését, megkapta-e az őt megillető elismerést és ismertettük-e vele személyes fejlődési, előrelépési lehetőségeit?
Vagyis olyan jól teljesítő munkatárs mondott fel, akit méltatlanul elhanyagoltunk, vagy egy munkaerőpiaci konjunktúra lovaggal van dolgunk.
Az esetben, ha a felmondást benyújtó munkatárs pályafutása során többször váltott munkahelyet viszonylag rövid időintervallumban és nem először kezdeményez felmondást, akkor nem sok remény van olyan konszenzuson alapuló megállapodásra, amely hosszabb távon is működőképes lesz.
Ha a munkaadó úgy dönt, hogy munkatársát igyekszik megtartani és ellenajánlatot tesz, akkor célszerű a magasabb jövedelem mellett a munkakört is kiszélesíteni és gazdagítani. Ez esetben egyúttal megadjuk az emelés indokoltságának kereteit és a maradás mellett döntő munkatárs számára új perspektíva teremtődik.


Munkatárs 
Az ellenajánlatot kapó munkatársnak is számos tényezőt ajánlatos mérlegelni.Az emelés és az új vagy gazdagított munkakör azt is jelentheti, hogy a munkatárs egy ideig nem fog emelésben részesülni és nem léphet fel ilyen igénnyel.
Ha a béremelési ajánlat nem kompenzálja a felmondás további okát (például a work-life-balance hiánya), akkor meggondolandó az ellenajánlat elfogadásának stratégiai célszerűsége. 
Ügyeljen a felmondást kezdeményező munkatárs, hogy a maradást célzó ajánlat feltételeinek tárgyalása ne alakuljon "vég nélküli" alkudozássá. Az elhúzódó alkudozás azt sugallja, hogy a munkaadónak a jövőben is számolnia kell hasonló konfliktus helyzetekkel és ez megkérdőjelezi a marasztalás stratégiai indokoltságát.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy felmondáskor mindkét fél őrizze meg higgadtságát, a helyzetet mérlegelje átfogóan és az ellenajánlattal létrejövő konszenzus elfogadása csak akkor ésszerű, ha mindkét fél számára hosszabb távon is megőrzi a megállapodás előnyeit.