Pályakezdők és fiatal álláskeresők munkahely-választási szempontjai - Kérdőíves felmérés


 
 
Az IMPC Personnel Hungária Kft. a tavaszi HVG Állásbörzén való részvétele során egy felmérést végzett a pályakezdő és friss diplomások körében. A fiatal álláskeresők munkahely választási szempontjait vizsgáltuk egy rövid kérdőív segítségével. Arra kerestük a választ, hogy a pályakezdők számára milyen az ideális munkahely, mely ágazatban, munkakörben, illetve milyen típusú vállalatnál dolgoznának a legszívesebben.  Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely munkafeltételek fontosak a számukra, illetve arra, hogy milyen kereseti igényük van a fiatal álláskeresőknek.

A válaszadók 76 %-a felsőfokú végzettségű volt (egyetem, főiskola). 24%-a pedig középiskolát vagy technikumoz végzett. Szakirány tekintetében a fiatal álláskeresők legnagyobb hányada gazdasági vagy műszaki háttérrel rendelkezik, de sok informatikai és humán (kommunikáció, bölcsész) szakos fiatal is részt vett a felmérésben.

 A felmérésben résztvevők kiugróan magas hányada (98 %) beszél középszinten angolul, míg a német nyelvet a válaszadók csupán 29 %-a beszéli középszinten.Felső, azaz tárgyalási szinten a válaszadók 1/3-a beszéli az említett idegen nyelveket. A két legnépszerűbb nyelven kívül a válaszadók csupán 5-10 százaléka jelezte további idegen nyelvek (francia, spanyol, olasz stb.) középszintű ismeretét. A megkérdezettek nyelvtudásra vonatkozó válaszaiból kiderül, hogy az angol nyelvtudás továbbra is túlreprezentált, pedig a hiánynyelvek (német, francia, spanyol) valamelyikének ismerete (második vagy akár első nyelvként) lényegesen javítaná a pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeit.


Az ideális munkahelyet a legtöbb válaszadó a szolgáltató szektorban képzeli el. A megkérdezettek legnagyobb százaléka az alábbi ágazatokat preferálja: IT/Telekommunikáció, pénzügy, logisztika és a kereskedelem. A kutatásból kiderül, hogy az iparvállalatok a válaszadók csupán 1/5-e számára vonzóak. Az ipari vállalatokat előnyben részesítők körében az ipar-, és fogyasztási cikktermelés a legnépszerűbb, de népszerű a járműipar, a gépipar és az elektronikai ipar is. 
Az eredmény értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a megkérdezettek demográfiai összetételét, hiszen a válaszadók nagytöbbsége a fővárosban él, az ipari szektorban pedig gyakori a fővároson kívüli lokáció. A tanulmányok szempontjából is némileg kevesebb a műszaki területen végzett válaszadó, mely szintén igazolhatja az eredményt. Ez is igazolja, hogy vállalatok munkaadói márkájának építése, fejlesztése kiemelkedően fontos a jövőre nézve, hiszen a szakember hiány, így az elhelyezkedési lehetőség is, az ipari ágazat növekedést mutató szektoraiban a legmagasabb.
 
A lakhely és a végzettség az előnyben részesített munkakörökre adott válaszokat is befolyásolhatja, de ennek tudatában elmondható, hogy a felmérésünkben résztvevő fiatal álláskeresők legnagyobb arányban marketing, humán, logisztikai vagy informatikai munkakörökben dolgoznának a legszívesebben. Őket követik az értékesítés, műszaki (azon belül is tervezés-fejlesztés területéről), és pénzügyi pozíciók.
A műszaki munkaköröket külön megvizsgálva a tervezés és a fejlesztés a legnépszerűbb terület a pályakezdő mérnökök számára.
 
A felmérésből kiderült, hogy több pályakezdő fiatal szeretne közepes méretű szervezetnél dolgozni, mint nagyvállalatnál. Ezt az eredményt a nagyvállalatokról kialakult „rabszolga-munka” sztereotípia negatívan befolyásolhatja, pedig karrierépítés szempontjából kifejezetten hasznos lehet multinacionális vállalatnál tapasztalatokat szerezni.
 
A tulajdonosi összetétel szempontjából a legtöbb fiatal álláskereső multinacionális vállalatnál helyezkedne el a legszívesebben, a nemzetközi karrierépítés ugyanis egyre több pályakezdő fiatal célja. A válaszokból kitűnik a távol-keleti cégekkel szembeni fenntartás, ugyanis sok pályázó idegenkedik az egyébként nagyon sikeres ám a megszokottól eltérő vezetési és munkakultúrától. A válaszadók kevesebb, mint 10% jelölte, hogy szívesen dolgozna ázsiai tulajdonú vállalatnál.
 
A kutatásból kiderül, hogy a fővárosi pályakezdő fiatalok költözési hajlandósága alacsony, a legtöbben kizárólag Budapesten keresnek álláslehetőséget és a válaszadók csupán 6 % -ának mindegy, hogy melyik városban található a leendő munkaadó vállalat.


A pályakezdő fiatalok számára fontos a biztonság, a munkahelyválasztásnál ugyanis a vállalat stabil gazdasági
helyzete és biztató fejlesztési stratégiája a legfontosabb szempont. Fontosnak tartják még, hogy a karrierjüket egy ismert, piacvezető vállalatnál tudják elkezdeni.
 
                                              

A környezetvédelem egyre fontosabb a fiatal álláskeresők számára, a megkérdezettek több, mint fele fontosnak tartja, hogy a leendő munkahelye környezettudatos legyen.A munkafeltétek közül a legtöbb frissdiplomás a fiatal az idegen nyelv napi használatát, a rugalmas munkaidőt és a külföldi tanulmányutakat tartja fontosnak.

 
Egy fontos tényezőt, a fiatal álláskeresők fizetési elvárásait is górcső alá vettük. A kapott eredmények reálisak a mai munkaerőpiaci viszonyokhoz, kisebb eltérések azonban tapasztalhatók.
Az egyetemet végzettek átlagos fizetési igénye Br. 249.000,-Ft, míg a főiskolások átlagosan Br. 210.000.-Ft-ért vállalnának munkát. A középfokú végzettségűek ennél jóval alacsonyabb, Br. 169.000 ,-Ft-os bérért állnának munkába. Szakokra lebontva a gazdasági végzettségűeknek némileg magasabb az átlagos kereseti igényük (Br. 261.000,-Ft), mint a műszaki végzettségűeknek (Br. 245.000,-Ft). Az IMPC Kft. gyakorlata alapján azonban, egy műszaki/mérnöki végzettségű frissdiplomás magasabb bérigénnyel állhat elő, mint egy közgazdász. Ennek főként az az oka, hogy hazánkban a mérnöki/műszaki szakmában nagyobb a szakember hiány.